Hizmetlerimiz

Saha Denetim Sistemi

İşverenlerin, yasal olarak yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için, sahada iş güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemeleri, uymayanları uyarmaları ve bunu yazılı hale getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde; iş güvenliği kurallarına uymanın, çalışanın tasarrufuna bırakıldığı kabul edilmektedir.

Sahanın etkin bir şekilde denetleneceği ve yapılan denetimlerin raporlanacağı bir saha denetim sistemi kurulacaktır. Denetimlerde belirlenen eksiklikler ve yapılacak iyileştirme faaliyetleri, “İSG Uygunsuzluk Takip Tablosu”’nda takip edilecek ve yönetime raporlanacaktır.