Hizmetlerimiz

Çalışan İSG Eğitimleri

İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları tesis etmek, risklerin bertarafı için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Bu kapsamda AÇILAY OSGB; yöneticilere olduğu gibi çalışanlara da, yasal hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirme eğitimleri vermekte, iş yerlerinin özelliklerine göre spesifik – ihtiyaca yönelik kapsül eğitim programları hazırlamakta ve eğitimleri düzenlemektedir.

• Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 
• Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
• İşyeri Riskleri
• Ergonomi
• Elle Yük Kaldırma
• 5 S Temizlik ve Düzen
• İş Yeri Hijyeni
• İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
• Yangın ve Yangından Korunma
• Yüksekte Çalışma
• Acil Durumlar ve Arama, Kurtarma, Tahliye
• Parlayıcı – Patlayıcı Ortamlarda Yapılacak Çalışmalar
• İlk Yardım
• Sağlık