Hizmetlerimiz

Kaza ve Kazaya Ramak Kala Kayıtları

Kazaların tekrarının önlenebilmesi için meydana gelen iş kazaları, birim yöneticileri ile birlikte detaylı olarak incelenecek ve hazırlanan “Kaza İnceleme Raporu” ile kayıt altına alınacaktır.

Kazaların önlenmesinde önemli bir faktör olan kazaya ramak kala olayların ve potansiyel tehlikelerin tespit edilmesi için; çalışanların doldurarak İSG kutularına atacakları “Kazaya Ramak Kala (KRK) Bildirim Formu” ve “Potansiyel Tehlike Bildirim Formu” hazırlanacaktır. Bildirilen KRK Formları ve Potansiyel Tehlike Formları değerlendirilerek yapılması gereken iyileştirme faaliyeti belirlenecek ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılıp yapılmadığı takip edilecektir.

Ünite Toplantılarında ve eğitimlerde; meydana gelen kazalar ve kazaya ramak kalalar, resimleri ile birlikte detaylı bir şekilde çalışanlara aktarılarak görsel farkındalık da sağlanmış olacaktır.

Kazaların kök nedenleri tespit edilecek ve inceleme sonuçları standartlaştırılarak istatistiksel olarak raporlanacaktır.