Hizmetlerimiz

Acil Durum Yönetimi

İş yerlerinde meydana gelebilecek ve/veya dışarıdan kaynaklanabilecek acil durumların;

• Belirlenmesi,
• Meydana gelmesinin önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılması için alınacak tedbirlerin tespiti,
• Müdahale ekiplerinin ve yöntemlerinin belirlenmesi,
• Krokilerin oluşturularak çalışanlara eğitimlerinin verilmesi,
• Acil kaçış yollarının ve toplanma yerlerinin belirlenmesi,
• Uygun şekilde işaretlenmesi için işverene sunulması,
• Acil Durum Tatbikatlarının planlanması ve uygulamaların takip edilerek raporlanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Çok tehlikeli/Tehlikeli/Az tehlikeli işyerlerinde, her 30/40/50 çalışan için;

• 1 adet Yangınla Mücadeleden Sorumlu Destek Elemanı,
• 1 adet Arama, Kurtarma Tahliyeden Sorumlu Destek Elemanı görevlendirilecek ve eğitimleri verilerek sertifikalandırılacaktır.

2020 yılı için, acil durum senaryoları dikkate alınarak, acil durum tatbikatı planlanacaktır.