Hizmetlerimiz

Risk Değerlendirmeleri

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önceden tespiti ve kazaların önlenebilmesi amacıyla;

• Çalışma Ortamlarında,
• Yürütülen Faaliyetlerde,
• Makine, ekipman, el aletlerinde
• Ortak Sosyal Alanlarda

ortaya çıkabilecek risklerin önceden tespit edilerek bertaraf edilmesi gerekmektedir. Yapılmış olan Risk Değerlendirmeleri gözden geçirilecek, gerekli düzeltme ve ilaveler yapılacaktır. Meydana gelen kaza ve kazaya ramak kalalar, üretim şekli değişikliği, makine ekipman değişikliği vb. gibi yeni risklerin ortaya çıkması durumunda hemen ve hiç bir şey olmasa dahi Çok Tehlikeli işyerlerinde 2, Tehlikeli işyerlerinde 4 ve Az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir risk değerlendirmeleri yenilenecektir.